Privacybeleid :

CBDEVOR maakt zich zorgen over de bescherming van persoonsgegevens. Het implementeert een proces van voortdurende verbetering van de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de ePrivacy-richtlijn, evenals met Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, bekend als Informatique et Libertés om het beste niveau van bescherming van uw persoonsgegevens.

Dit beleid vertelt u wat voor soort persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en welke rechten u heeft om te bepalen hoe we deze gebruiken.

In de zin van de AVG:

- "persoonlijke gegevens" zijn alle informatie die u aanbelangt en waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd.

- "verwerking van persoonlijke gegevens" is elke bewerking of reeks bewerkingen die op persoonlijke gegevens wordt toegepast.

Voor alle informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u ook de website van de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés raadplegen www.cnil.fr.

Artikel 1 - Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is het bedrijf CBDEVOR.FR

Persoonlijke gegevens worden verzameld op de website cbdevor.com en verwerkt door het bedrijf cbdevor 75 avenue des champs élysées

Artikel 2 - Rechtsgronden

Het verzamelen van persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd door verschillende rechtsgronden:

 • de toestemming : in het bijzonder wanneer u onze vragen beantwoordt en wanneer u meningen geeft over onze producten;
 • het contract : de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen cbdevor en u
 • wettelijke verplichting ;
 • legitiem belang van het bedrijf cbdevor, om de goede werking van de site te verzekeren cbdevor.com maar ook de strijd tegen fraude.

Artikel 3 - Waarom worden mijn gegevens verzameld?

 • Beheer van klantrelaties, waarbij in wezen identificatiegegevens nodig zijn, zoals uw naam en contactgegevens;
 • Bestelling, betaling en levering van een bestelling, gegevens nodig hebben zoals uw naam, e-mailadres, factuuradres, afleveradres, telefoonnummer, productkeuze of betalingsinformatie;
 • Verbeterde navigatie op de site, door onze diensten en de berichten die u naar ons verzendt te personaliseren, met name wanneer u door onze site bladert, u producten aan te bieden die vergelijkbaar zijn met de producten die u al hebt gekocht of bekeken. Dit vereist het verzamelen van gegevens over uw browsen en aankopen;
 • Personalisatie van online reclame- en communicatiecampagnes, waarbij met name navigatie- en aankoopinformatie op de site moet worden verzameld requiring ;
 • Loyaliteit via ons loyaliteitsprogramma, waarbij identificatiegegevens en gegevens met betrekking tot uw aankopen moeten worden verzameld;
 • Commerciële communicatie verzenden, als u ervoor kiest om u te abonneren op de nieuwsbrief, waarbij u gegevens nodig heeft bij het aanmaken van uw klantaccount, zoals uw e-mailadres en uw mobiele telefoon;
 • Reactie op verzoeken op onze producten of ons merk gemaakt op het volgende adres: cbdevor.com;
 • Beheer van productrecensies waarvoor wij minimaal uw e-mailadres nodig hebben;
 • Kennis van klanten en prestatiestatistieken van onze site, waarvoor gegevensverzameling vereist is om onze klanten beter te begrijpen.

Artikel 4 - Verzamelde persoonsgegevens en tijdstip 

We verzamelen en verwerken in het bijzonder de volgende gegevens: achternaam, voornaam, geboortedatum (optioneel, met uitdrukkelijke toestemming), e-mailadres, wachtwoord, telefoonnummer, postadres, IP-adres, verbindingsgegevens en navigatiegegevens, bestelgeschiedenis, geraadpleegde producten, leveringsincidenten, klachten.

Deze gegevens worden over het algemeen verzameld wanneer:

 • U logt in en bladert door onze site www.cbdevor.com;
 • U maakt en maakt vervolgens verbinding met uw klantaccount;
 • Je schrijft een opmerking;
 • U selecteert producten en stelt een mand samen;
 • U bevestigt en betaalt een bestelling.

Artikel 5 - Bewaartermijn gegevens

De persoonlijke gegevens van gebruikers worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de nagestreefde doeleinden, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Gegevens met betrekking tot een actieve klant worden bewaard:

 • voor de duur van de contractuele relatie, of
 • totdat een verzoek voor een verwijderingsverzoek is verzonden, of
 • Tot drie jaar na een periode van inactiviteit.

Wanneer u contact met ons opneemt om informatie over onze producten of ons merk te verkrijgen, worden de gegevens bewaard voor de tijd die nodig is om dit verzoek te verwerken.

Artikel 6 - Gegevensbescherming

We gebruiken Secure Sockets Layer Software (SSL) die uw informatie versleutelt.

Artikel 7 - Doorgifte van gegevens aan derden 

De gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan de dienstverleners die we gebruiken voor de uitvoering van onze diensten: vervoerders, online betalingsdiensten, uitbestede loyaliteitsprogramma-service, enz.

Uw gegevens worden niet buiten de Europese Unie doorgegeven.

Artikel 8 - Minderjarigen

Onze site is niet bedoeld voor minderjarigen, we verkopen ze geen producten. Daarom verwerken wij de gegevens die op hen betrekking hebben niet.

Artikel 9 - Uw rechten

In overeenstemming met de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978 en Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016, hebt u rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die u op elk moment kunt uitoefenen:

 • toestemming voor toegang;
 • recht op rectificatie;
 • recht om de gegevensverwerking te beperken (met name als u de juistheid van de gegevens betwist, wordt de verwerking beperkt voor de duur van de verificatie van hun juistheid);
 • recht op gegevenswissing, ook wel "recht om te worden vergeten" genoemd. We kunnen echter worden gedwongen om bepaalde gegevens te bewaren, met name om dwingende wettelijke of legitieme redenen;
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat wil zeggen het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar formaat te ontvangen en het recht om deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden;
 • Recht om commerciële prospectie te weigeren;
 • Tot slot kunt u richtlijnen formuleren met betrekking tot de opslag, verwijdering en mededeling van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

Voor elk verzoek of in geval van een geschil tussen cbdevor en gebruikers met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens, kunnen laatstgenoemden hun verzoek of klacht richten aan cbdevor.

CBDEVOR zal zich inspannen om een ​​bevredigende oplossing te vinden om ervoor te zorgen dat de toepasselijke regelgeving wordt nageleefd.

Bij het uitblijven van een reactie van CBDEVOR of als het geschil ondanks het voorstel van CBDEVOR blijft bestaan, of op elk moment, hebben gebruikers de mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de CNIL op haar website www.cnil.fr of bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker gewoonlijk verblijft.

Artikel 10 - Cookies

Het browsen op de site cbdevor.com kan de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker veroorzaken.

Definitie - Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

Looptijd - De gegevens die worden verzameld via cookies die worden uitgegeven door, worden maximaal dertien maanden bewaard.

Informatiebanner - Een informatiebanner is zichtbaar wanneer u voor het eerst verbinding maakt met onze site. Hiermee kunt u cookies accepteren, het beheer van cookies aanpassen of weigeren.

Hoe cookies blokkeren? - De gebruiker kan zijn computer als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tooltab (pictogram in de vorm van een tandwiel rechtsboven) / internetopties. Klik op Privacy en kies Blokkeer alle cookies. Valideer op Ok.

In Firefox: klik bovenaan het browservenster op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Configureer de conservatieregels op: gebruik gepersonaliseerde parameters voor geschiedenis. Schakel het ten slotte uit om cookies uit te schakelen.

In Safari: klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte "Vertrouwelijkheid" op Inhoudsinstellingen. In het gedeelte "Cookies" kunt u cookies blokkeren.

Onder Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte "Vertrouwelijkheid" op voorkeuren. In het tabblad "Vertrouwelijkheid" kunt u cookies blokkeren.

Verwijdering - Gebruikers kunnen ze verwijderen in de browserinstellingen. Het verwijderen van deze cookies kan echter bepaalde verstoringen in het gebruik van de site veroorzaken.